Home » Vokatra » Menaka Fanorana Mampahia Femina

Menaka Fanorana Mampahia Femina

Net 160ml

Savon Minceur Femina 100 g (5)--

NY TSIAMBARATELONAO

TORO-HEVITRA

  • Ampiasao ny Savony FEMINA amin’ny vatanao na amin’izay faritra kendrenao.
  • Ataovy mandroatra tsara, avelao hipetraka maharitra mba hidirany amin’ny masokoditra.
  • Rehefa izany dia hosory menaka FEMINA arahina otra mafimafy mandritra ny 5 na 10 minitra.
  • Avereno sasana amin’ny savony FEMINA ary kobàno amin’ny rano.
  • Ataovy in-1 na in-2 isan’andro mandritra ny herinandro ireo, ary avereno matetika.

 Ny menaka Fanorana FEMINA dia :

  • Manala ireo sela mampatavy
  • Manatsara sy manadio ary mampalefaka ny hoditra mandritra ny fotoana maharitra.
  • Manatsara ny fikorinan’ny rà.
  • Tsy manimba ny hatsaranao, manamaivamaivana mandritra ny tontolo andro.
  • Ary natao hanatsara ny bikanao.

Check Also

oil de coco 1 illustre

Salama Coco 4KG